AŞK İLE BAKAR GİDERİM

Dokuzyüz ellibeş haziran yirmi;

Kaynaktan menzile akar giderim.

Kabul ettik kabul ilahi emri

Aleme aşk ile bakar giderim.

 

Acılar bal oldu – gül açtı yara;

Sert gelse sözlerim o nazlı yâre,

Düşürmem yolumu bizim diyara

Gurbetten gurbete çeker giderim.